Gruppe 2 patient

Konsultation i klinikken: 500 kr. inkl. moms.

Sygebesøg: 1000 kr + km takst inkl. moms.

Telefonkonsultation: 50 kr. inkl. moms.

Email-konsultation: 50 kr. inkl. moms.

Derudover må påregnes honorar for laboratorie-analyser ud fra relevansen heraf.

Laboratorie-ydelser:

Blodprøver 100 kr.

CRP 50 kr.

Hæmoglobin (blodprocent) 50 kr.

Blodsukker 50 kr.

Halspodning 50 kr.

Ekg 100 kr.

Lungefunktions-undersøgelse 100 kr.

Blæretømning via kateter 150 kr.

Urinstix 25 kr.

Urindyrkning 50 kr.

Urin-resistens 50 kr.