Attester

Attester til privatpersoner: Afregnes pr. påbegyndt modul á 15 minutter. Prisen pr. modul er 500 kr. inkl. moms.

Specielle attester med fast pris: Motorattest/kørekort: 550 inkl. moms. Motorattest/kørekort + 75 år: 600 kr inkl. moms.

Mulighedserklæring: 600 kr. inkl. moms.

Fraværsmelding til skole: 300 kr. inkl. moms.

Attester til forsikringsselskaber og andre aktører: Attestation i forhold til sygemelding/varighedserklæring udføres på opfordring fra arbejdsgiver. Regningen sendes direkte til arbejdsgiveren sammen med attesten.

Attestation til forsikringsselskaber og honorarer i den forbindelse reguleres i.ht. aftalen mellem F&P og Lægeforeningen en gang årligt pr. 1. april.